elinor wärholm

info@elinorwarholm.se

RäserOrkestern var ett lattjo band som körde mycket funk- och discobetonade covers från 2009 och några år framåt. Lite kvarlevor finns ännu på www.raserorkestern.se och vårat super-mega-medley finns på soundcloud