elinor wärholm
Presentation om mig själv som jag behövde göra

för en högskolekurs, som stämmer ganska bra fortfarande: